Žasnu nad mnohostí všech forem

author of the text: František Kyncl
imprint date: 2003
type of document: Subordinate Document
number of pages: 1 (pozn.: nestránkováno)
language: czech
parent document: František Kyncl: Monostruktury,

notes:
-
„Žasnu nad mnohostí všech forem a všech barev. Jsem hluboce uchvácen pohledem na existující a nové barvy a formy, lhostejno, zda živé nebo neživé. Vidím práce stavitelů, kteří postavili katedrály. Obdivuji kompaktní kompozici historie. Nemohu myslet na budoucnost, aniž bych zároveň nemyslel na minulost a současnost. Obdivuji všechny konstrukce přírody, konstrukci bouřky a klidu, konstrukci slunce, paprsků světla a tmy. Konstrukci oceánů a kapek vody. Křivku horizontu a konstrukci příkré skály, konstrukci listu, stromu, květiny, konstrukci vůně. Obdivuji konstrukci srnce, hada, koně, pantera. Konstrukci letadel, aut, mostů, konstrukce již dávno zapomenutých myšlenek…"