Umění

subtitle: Časopis Ústavu pro teorii a dějiny umění ČSAV
imprint date: 1964/07
publisher: Ústav pro teorii a dějiny umění ČSAV
type of document: Periodical
year's volume: 12
number: 4
number of pages: 108, obálka
dimensions: 297 x 215