Diplomky 2010

subtitle: Výstava diplomových a bakalářských prací studentů Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
imprint date: 2010
publisher: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta umění a designu
type of document: Collective Invitation
number of pages: (4)
language: czech
dimensions: 210 x 148