Díky za oheň

author of the publication: Mario Benedetti
imprint date: 1976
publisher: Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p.
type of document: Book
version: 1.
part, volume: 312
number of pages: 218, (2), vazba, přebal
book series: 78
language: czech
prints: 4.500
dimensions: 205 x 117

notes:
Gracias por el fuego;
Román současného uruguayského spisovatele zobrazuje na pozadí společenskoekonomické krize v Uruguyai na počátku šedesátých let tohoto století měnící se vztahy ve velkoburžoazní rodině. Despotický otec, továrník a majitel vlivnéhopravicového listu, se chová k synovi, majiteli cestovní kanceláře, stejně bezohledně jako ke svým soupeřům hospodářským a politickým. Jeho tyranie vede nakonec k morální degeneraci celé rodiny a k jejímu rozkladu, jenž je zároveňvýrazným obrazem úpadku v zemi. (nkp)