V Leningradě, v městě Petra Velikého...

page: 2
imprint date: 1955
type of document: Subordinate Document
number of pages: 1
language: czech
parent document: Výtvarná práce, 19

notes:
nepodepsáno