Vladimír Ambroz: Akce / Actions

person, born
Ambroz Miroslav 5. 7. 1957
Ambroz Vladimír 29. 6. 1952
Büchler Pavel 13. 6. 1952
Halas Miloslav 13. 10. 1946
Kratochvil Jef (Josef) 30. 5. 1943
Kratochvílová Marie 13. 10. 1946
Šedý Václav 5. 5. 1955
Zatloukal Pavel 20. 10. 1943