Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích

Picture
published, title (subtitle), page
1911   Pierot, s. 249