České malířství 1850-1918 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy

imprint date: 1971
publisher: Galerie hlavního města Prahy
type of document: Collective Invitation
number of pages: (2)
language: czech
dimensions: 105 x 150