Grafik, ilustrátor a karikaturista Václav Johanus...

author of the text: Hana Bumbová
imprint date: 2019
type of document: Subordinate Document
number of pages: 1 (pozn.: nestránkováno)
language: czech
parent document: Václav Johanus: Nic není nemožné, kresby, grafika, ilustrace, koláže

notes:
-
Grafik, ilustrátor a karikaturista Václav Johanus (1947) působí na české výtvarné scéně od poloviny 60. let. Začínal v oblasti kresleného humoru, kdy na sebe upozornil originálním rukopisem - přísně geometrickou černou kresbou. Z té doby jej pamětníci znají například ze zadních stránek Mladého světa, z Dikobrazu, Stadiónu, Domova apod. Strohý rukopis postavený na grafickém základě a poe-tickou nadsázku přenesl od kresleného humoru postupně i do dalších výtvarných oblastí, jimž se věnuje - do grafik, ilustrací, temper i koláží. V grafice používá techniku serigrafie s pro něj typickým přesným soutiskem plných barev.
Nezastupitelné místo má tvorba zaměřená na dětské publikum, od ilustrací například pro Sluníčko nebo Ohníček přes leporela, pexesa, omalovánky, vystřihovánky nebo trojrozměrné objekty, po ilustrování knížek. Svými obrázky opatřil více než třicet knih pro děti i dospělé. Po celé tvůrčí období průběžně výtvarně spolupracoval s desítkami novin a časopisů, včetně odborně zaměřených, jako například Ekonom, Právní rádce, Hospodářské noviny a další. Pro Deníky Bohemia (původně Jihočeskou pravdu) kreslí více než 50 let.
Od roku 1965 V. Johanus uspořádal přes 100 samostatných a účastnil se více než 210 společných výstav doma i v zahraničí (Frankfurt, Tokio, Londýn, Rzeszów, Gabrovo, Marostika, Bělehrad, Havana, Curych, Berlín, Vídeň, Lorient, Šen-Čen a další). Zúčastňuje se přehlídek české ilustrace a mezinárod-ního Bienále užité grafiky a ilustrace Brno.
Z poslední doby lze připomenout významné akce – v roce 2017 byl přizván k účasti na reprezentativní výstavě Grafické techniky ve stoleté historii Hollaru, v Národním technickém muzeu v Praze. Představil zde grafickou techniku serigrafie, kterou používá od poloviny 70. let. V loňském roce prezentoval typografickou tvorbu na výstavě plakátů v jihočínském Šen-čenu, kterou připravilo Sdružení Bienále Brno k 100. výročí Československa.
Dílo Václava Johanuse je zastoupeno v českých a zahraničních sbírkách. Za karikaturu, grafiku, hračky a plakáty získal ocenění. Je členem Sdružení Bienále Brno a Asociace jihočeských výtvarníků. Poetika a kolorit jižních Čech jsou hlavním inspiračním zdrojem autora.
Aktuální výstava Nic není nemožné navazuje na obsáhlou Retrospektivu v Táboře a výstavu originálů a grafik v českobudějovické Galerii Hrozen v roce 2018. Představuje nejnovější díla autora z posled-ních zhruba tří let a je určena jak dospělému, tak dětskému publiku. Soubor vybraných prací pro vltavotýnskou výstavu nejlépe charakterizují slova výtvarného kritika Jana Paula: „Tvorba Václava Johanuse je především výtvarná asociativní hra uvolněné fantazie, v níž je dovoleno setkávání možného s nemožným. V autorovi jakoby stále proudila krev užaslého dítěte, i zaujatého surrealisty. V objevování nahodilých setkání věcí zdánlivě nepatřičných, které ovšem nakonec k sobě nějakým způsobem sounáležejí, lze vnímat nejen vzácnou radost z tvorby, ale i specifický smysl pro jemný humor a duchaplnou pointu, často důkladně ukrytou, avšak navýsost poetickou.“