Výtvarná úroda 1951

Collective
date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
1951/12/01 - 1952/01/20   Výtvarná úroda 1951. Výstava Svazu československých výtvarných umělců, Mánes, Praha
1951/12/01 - 1952/01/20   Výtvarná úroda 1951. Výstava Svazu československých výtvarných umělců, Slovanský ostrov, Praha