Annegret Heinl: Kresby a objekty, Jan Steklík: Kresby, koláž a objekty, Aleš Lamr: Obrazy, kresby, grafika a objekty

imprint date: 1998
publisher: Galerie moderního umění
type of document: Collective Catalogue
number of pages: (2)
language: czech
dimensions: 208 x 97