V oplatce jsi všecek tajně

subtitle: Podoby eucharistického Krista ve vizuální kultuře
imprint date: 2017
publisher: Západočeská galerie v Plzni
type of document: Collective Invitation
number of pages: (2)
the number of reproductions: 1 b
language: czech
dimensions: 148 x 148