Design v českých zemích 1900-2000

person, born, notes
Malovec Štěpán 1977,