Jan Vytiska: Tak špatný jsi, jak praví klepy, tak ďábla zveš, až k tobě vejde

imprint date: 2016
publisher: The Chemistry Gallery III
type of document: Author's Invitation
number of pages: (2)
the number of reproductions: 1 b
language: czech
dimensions: 210 x 148