Rostislav Košťál: ...mimo prkna, která znamenají svět