Maria Tefrová: Výběr z díla

Author's
date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
1977/05/23 - 1977/06/24   Maria Tefrová: Výběr z díla, Mikrobiologický ústav ČSAV, galerie, Praha