Italská kresba a malba 16.-18. století ze sbírek Moravské galerie v Brně

imprint date: 1999
publisher: Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
type of document: Collective Invitation
number of pages: (2)
language: czech
dimensions: 100 x 210