Fresh Colours / Svěží barvy: Výstava současného českého skla

imprint date: 2019
publisher: Museum skla Portheimka
type of document: informační leták / informace kolektivní
number of pages: (6)
the number of reproductions: 11 b
language: czech
dimensions: 210 x 100