Velká bílá oblaka

institution, city
Severografia, n.p., Most (Most)