Upřímně děkujeme za projevy účasti

subtitle: Božena Vodičková
imprint date: 1974
type of document: Letter of Condolence
number of pages: (4)
dimensions: 167 x 120