Česká kresba a grafika čtyřicátých let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary

imprint date: 1985
publisher: Galerie umění Karlovy Vary
type of document: Collective Invitation
number of pages: (2)
language: czech
dimensions: 100 x 210