Svatopluk Čech

institution, city, signature, notes
Národní knihovna České republiky, Praha, II 039916/Díl 1,