O starostech kocourkovských

Book
title (subtitle), published, number, year's volume, ISSN
Spící zámek (Dvanáct pohádek ilustrovaných Cyrilem Boudou), 1971, , ,