Sport je umění / Sport is art

person, born, notes
Kerlický Karel 11. 6. 1953,