Václav Sedláček: akademický malíř a grafik, člen Svazu českých výtvarných umělců

page: 0-0
imprint date: 1981
publisher: Svaz českých výtvarných umělců, Ministerstvo kultury České socialistické republiky
type of document: Funeral Card
language: czech
dimensions: 300 x 210