Památková péče na Moravě

subtitle: Sepulkrální památky
imprint date: 2007
publisher: Národní památkový ústav v Brně
type of document: Periodical
number: 13
number of pages: 161, (2), obálka
ISBN: 97-80-86752-56-3
language:
dimensions: 200 x 200

notes:
ISSN 1214-5327