Václav Sika: V končinách, kde víly bloudívaly

subtitle: tvorba z let 1995 - 1996
imprint date: 1996
publisher: Galerie Vyšehrad (nad Libušinou lázní)
type of document: Author's Invitation
number of pages: (2)
language: czech
dimensions: 105 x 148