Devětsil: Czeska awangarda artystyczna lat dwudziestych

Collective
date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
1989/06   Devětsil: Czeska awangarda artystyczna lat dwudziestych, Muzeum Sztuki w Łódzi, Lodž (Łódź)