Diplomové práce 2006: Institut tvůrčí fotografie FPF SU v Opavě

institution, city
Slezská univerzita, Institut tvůrčí fotografie, Opava (Opava)