Diplomové práce 2006: Institut tvůrčí fotografie FPF SU v Opavě