Socha ze znaku I

author: Šimon Brejcha
published: 1996-2018
type of document: plastika
language:
dimensions: 80 x 50 x 195 cm