Czeskie centrum zaprasza na otwarcie wystawy prac Vladimíra Boudníka: Wrota do nieskończoności

type of document: pozvánka autorská
imprint date: nedatováno
number of page: (2)
dimensions [mm]: 104 x 151
language: polský

Czeskie centrum zaprasza na otwarcie wystawy prac Vladimíra Boudníka: Wrota do nieskończoności

 

Czeskie centrum zaprasza na otwarcie wystawy prac Vladimíra Boudníka: Wrota do nieskończoności

person   born
Boudník Vladimír   17. 3. 1924

Czeskie centrum zaprasza na otwarcie wystawy prac Vladimíra Boudníka: Wrota do nieskończoności

institution, city
Czeskie centrum, Varšava (Warszawa)

Czeskie centrum zaprasza na otwarcie wystawy prac Vladimíra Boudníka: Wrota do nieskończoności

  institution, city, signature, notes  
  A 206686