Czas przełomu 1908–1928: Sztuka awangardy w Europie Środkowej

Collective
date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
2019/03/08 - 2019/06/09   Czas przełomu 1908–1928: Sztuka awangardy w Europie Środkowej / Years of Disarray 1908–1928: Art of the Avant-Garde in Central Europe, Międzynarodowe Centrum Kultury (International Cultural Centre), Krakov (Kraków)