Chystáme sborník o sochách Kolína

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1813   Wznešenost Přírody (Lyrická báseň w šesti zpěvjch od M. Z. Poláka), ,
2006   Osobnosti kultury (Kolínsko), Polabský Zlatý pruh - Kulturní společnost Miroslava Benáka, Kolín (Kolín)