Chystáme sborník o sochách Kolína

Periodical
title (subtitle), published, number, year's volume, ISSN
Kolínský Pres, 2006/12/19, 51, 11,