Posmrtná výstava životního díla architekta Josefa Gočára

imprint date: 1947
publisher: Mánes
type of document: Author's Invitation
number of pages: (4)
language: czech
dimensions: 100 x 210