Andrea Lhotáková: jako živí

institution, city
Galerie Vyšehrad (nad Libušinou lázní), Praha