Poznámky o autorech

Anthology/Collection
title (subtitle), published, number, year's volume, ISSN
Slovo, písmo, akce, hlas (K estetice kultury technického věku. Výběr z esejů, manifestů a uměleckých programů druhé poloviny XX. století), 1967, , ,