Blažej Baláž: Moja cesta

person, born
Gajdoš Roman 12. 8. 1983
Orišková Mária 17. 5. 1952