Savremena češka grafika

institution, city
Prva Dečija Ambasada, Bělehrad (Beograd)