Možnosti proměny II.

subtitle: České výtvarné umění 1980-2000 ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze
imprint date: 2002
publisher: Galerie Františka Drtikola
type of document: Collective Catalogue Invitation
number of pages: (6)
language: czech
dimensions: 210 x 100

notes:
skládanka