Česká parasurrealistická skupina Stiir up

author of the text: Arnošt Budík
page: 0-0
imprint date: nedatováno
type of document: Collective Catalogue
number of pages: (4)
language: czech
dimensions: 298 x 100