Poslední Přemyslovci

subtitle: Tělesné vlastnosti českých králů 3.-7. generace ve světle antropologicko lékařského průzkumu
author of the text: Emanuel Vlček
imprint date: 1979
publisher: Národní muzeum
type of document: Collective Catalogue
number of pages: (26), obálka
the number of reproductions: 30 čb
language: czech
prints: 3000
dimensions: 250 x 235