Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost

institution, city
Těšínská tiskárna, a.s., Český Těšín (Karviná)