Zvěstování a Poutníci do Emauz podle J.Z., z cyklu Formáty

author: Petr Veselý
page: 0-0
published: 2003-2005
type of document: Drawing
language:
dimensions: 634 x 497