Sever

author of the text: Michal Koleček, Terezie Petišková
imprint date: 1997
publisher: Galerie Václava Špály, Nadace Lidé výtvarnému umění - výtvarné umění lidem, o.p.s.
type of document: Collective Catalogue
number of pages: (8)
the number of reproductions: 18 b
ISBN: 80-85097-27-3
language: english
dimensions: 439 x 312