Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění

Work
published, title (subtitle), page
1998   Afrika II, s. 16