Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění

page: 0-0
imprint date: 1992/01/23
type of document: Periodical
year's volume: 5
number: 2
number of pages: 16
language: czech