Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění

imprint date: 1984
publisher: Český fond výtvarných umění
type of document: List of Fine Artists
number of pages: 156, obálka
language: czech
dimensions: 290 x 208

notes:
jen pro vnitřní potřebu ČFVU