Věci kolem nás

subtitle: S kresbami a fotografiemi Karla Čapka a s obrázky Josefa Čapka
author of the publication: Karel Čapek
author of the text: Miroslav Halík
page: 0-0
imprint date: 1954
publisher: Československý spisovatel
type of document: Book
version: 1.
part, volume: neuveden
number of pages: 175, (5), vazba, přebal
book series: Dílo bratří Čapků
language: czech
prints: 30 000
dimensions: 205 x 140

notes:
"Kniha pozorování, postřehů, kritik a lyrických zasnění nad věcmi, obklopujícími člověka v jeho denním žití" obsahuje fejtony, causerie a drobnější novinářské práce, sestavené podle Čapkových poznámek k chystanému souboru spisů. Devět fejtonů z rané Čapkovy sbírky "O nejbližších věcech" a novinářské a časopisecké sloupky, jež si Čapek připravil do obálky s prostým názvem "Věci", tvoří jádro svazku. Thematicky jsou články rozděleny do 3 oddílů: O věcech, O vynálezech, O zálibách a malých vášních. Čapek obrací čtenářovu pozornost ke květinám, ke knihám, k předmětům denní potřeby a vede jej k tomu, aby vnímal věci se vší jejich krásnou prostotou. Demokratický rys Čapkovy tvorby se projevuje v ostré kritice životního "stylu" buržoasie, jež se obklopovala nevkusem a pokrytectvím, a v požadavku vytvořit pro všechny lidi krásný a zdravý domov, v němž každá věc dobře svému účelu slouží a je krásná právě svou účelností a prostotou. (Podle dosl.)